Aktuálne kurzy

2%

Podporte nás 2% z Vašich daní za rok 2019.

Postup pre fyzické a právnické osoby:

do 31. marca 2020 môžete darovať 2% Vašich daní za rok 2019 nášmu občianskemu združeniu tým, že vyplníte v daňovom priznaní k tomu potrebné údaje.

Vyhlásenie

Potvrdenie

Postup pre zamestnancov:

do 15. februára 2020 je potrebné požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane,

do 30. apríla 2020 je potrebné doručiť Vyhlásenie zo strany daňovníka, za ktorého daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem Vyhlásenia doručí aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Potvrdenie o zaplatení dane 

V prípade, že sa rozhodnete podporiť naše činnosti tým, že nám darujete 2% z Vašich daní, tu sú k tomu potrebné údaje:

Združenie pre ekológiu človeka a krajiny; občianske združenie

Kováčska 16, 040 00  Košice

IČO: 355 15 597

Ďakujeme