Cenník

Cenník individuálnych cvičení pre 1 - 2 osoby

Min 1 cvičenie permanentka - 4 cvičenia 1 cvičenie na permanentky
40 24,50 € 81 € 20,25 €
50 27 € 91 € 22,75 €
60 30€ 100 € 25,00 €Cvičenia v malých skupinách pre 3 – 6 osôb

Min 1 cvičenie permanentka - 4 cvičenia 1 cvičenie na permanentky
60 12,00 € 40 € 10,00 €Cenník kurzov

Kurz cena kurzu permanentka (5 vstupov) 1 vstup
Joga 70 € - 6 €
Žena prítomnosti 60 € - 6 €
Pilates - 15  4 €
Cvičenie pre seba - 20  5 €
 kurz Zdravá chrbtica 45   -  4,50 €
       
       

.

 

Masáže - cenník

Min 1x masáž bez zľavy 4x zľava permanentka 1x masáž so zľavou
30 22 € 71 € 17,75 €
40 24,50 € 81 € 20,25 €
50 27 € 91 € 22,75 €
60 30 € 100 € 25,00 €