Joga

1. februára 2018 otvoríme nový kurz jogy pre začiatočníkov a mierne pokročilých. 

  • cvičíme vo štvrtky v čase od 18:00 do 19:20 hod pod vedením Evky

Krátko o joge

 

Človek pomocou jogy zlepšuje svoje fyzické, duševné zdravie a súčasne si rozširuje hranice duchovného vedomia.

Pod pojmom joga rozumieme súbor cvičení fyzických, rôznych duševných, mentálnych a duchovných techník, pomocou ktorých rozpoznávame samých seba, svoje individuálne vlastnosti, svoju reálnu základnú podstatu a odhaľujú sa nám prirodzené zákonitosti života.

Joga nie je "iba" holistickým cvičením, ale ponúka nám aj konkrétny životný štýl: vedomie reálnej prítomnosti.

Joga nás vedie po ceste k sebapoznaniu a k naplneniu.