Cvičiteľka jogy 1, 2 stupňa

Cvičiteľka pilates medical

Masérka

 

Cetifikáty:

Osvedčenie o absolvovaní odborného certifikovaného kurzu Pilates Medical

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti Masér základnej klasickej a športovej masáže

Osvedčenie o absolvovaní kurzu Bankovanie - suchá vákuová masáž