Podmienky prihlasovania sa na kurzy

Po uhradení sumy kurzovného sa zaplatené kurzovné nevracia. Permanentka je prenosná ( môžete ju darovať alebo predať).    V individuálnych a osobitých prípadoch a ak to naše podmienky umožňujú je možné sa dohodnúť na náhradnom kurze.

Odhlasovanie z hodinových kurzov je možné prostredníctvom on line rezervačného systému najneskôr 12 hodín pred začatím kurzu, ktorý ste si rezervovali. V prípade, ak sa na hodinu 2 krát nedostavíte bez predchádzajúceho odhlásenia, máme právo zrušiť Vaše ďalšie rezervácie a umožniť tak prihlásiť sa ďalšiemu záujemcovi.

 

V prípade akýchkoľvek otázok radi Vám poradíme

na telefónnom čísle 0902 105 993.