Relaxačno regeneračný deň

RRD je spojenie teórie a praxe v rámci zvolenej témy. Fyzické, duševné a duchovné cvičenia sú podporené intuitívnym pohybom, tancom, relaxáciou, kreslením, hrou, rozhovormi, nečakanými podnetmi. RRD je typický svojimi dynamickými a aj pokojnými pasážami. Všetky metódy sú prevádzané sústredením sa na určitý konkrétny cieľ a v spontánnom nasledovaní pocitov, vnemov, fyzického a duševného tela, intuíciou. Podporujú a odhaľujú silu iracionálneho intelektu, do ktorého patria tieto vlastnosti: emócie, fantázia, tvorivosť, pocitové rozlišovanie, vnímavé poznanie skutočnosti, vôľa, húževnatosť a intuícia. Pomocou vedomej práce s dychom sa harmonizuje a sceľuje naše individuálne bytie.

Majú regeneračný a stimulačný charakter.

Takto rozvíjame a podporujeme našu vitalitu a sebauvedomenie v prítomnosti.

Pre koho je RRD

Pre ženy, mužov každej vekovej kategórie, pre tých, ktorým záleží na svojom zdraví.

Cieľom regeneračno - relaxačného dňa je udržanie, alebo obnovenie dobrej telesnej a duševnej pohody, rovnováhy, na základe vlastného zdroja - vlastných daností.

Regeneračno - relaxačné dni sa konajú v sobotu v čase od 9:00 do 18:00

9:00 ÚVOD

  • aklimatizácia, vzájomné predstavenie, oboznámenie sa s témou RRD
  • prípravné cvičenia: uvoľňovacie a vitalizujúce cvičenia

10:00 AKTIVITY na danú tému

"Ako na to?" - špecifický vstup, ktorý tému dňa podporuje a rozvíja ju klasická alebo tematická relaxácia

OBED

14:00 TaSR - tanečná skupinová relaxácia

  • dynamická tanečná relaxácia - tematická
  • kreslenie mandál
  • rozhovor - spätná väzba

18:00 ZÁVER

tiché preciťovanie

na RRD si doneste: deku, malý vankúš, voľné oblečenie, pitie a ľahké jedlo.