Regeneračno relaxačný víkend

   

RRV je spojenie teórie a praxe v rámci zvolenej témy počas štyroch dní.

Pobyt sa realizuje v prírode, v horách, v blízkosti lesa, potoka, jazera... fyzické, duševné a duchovné cvičenia sa preto môžu prevádzať aj pod holým nebom, či už počas dňa alebo v noci. Zvolená téma na pozvánke sa na štvrtkovom stretnutí otvorí a nasledujúce dni rozvíja. Nedeľa je čas integrácie, odovzdanosti... Strava je vegetariánska. Jeden z týchto dní je realizovaný formou RRD.

Pre koho je RRV

Pre ženy, mužov každej vekovej kategórie, pre tých, ktorým záleží na svojom fyzickom, duševnom zdraví.

Regeneračno - relaxačné dni sa konajú od štvrtka do nedele.

ŠTVRTOK 13:00 Príchod, aklimatizácia

                 15:30 Otvorenie kurzu, otvorenie témy

                 16:30 Preladenie

                 19:00 V e č e r a

                 20:00 Voľný program

PIATOK     8:00 Ranný cvičebný blok

                 9:00 R a ň a j k y

                 10:00 Predpoludňajší cvičebný  blok

                 13:00 O b e d

                          Voľný program

                 14:30 Popoludňajší cvičebný blok

                 18:00 V e č e r a

                 19:30 Večerný program

SOBOTA    8:00 Ranný cvičebný blok

                  9:00 R a ň a j k y

                 10:00 Predpoludňajší cvičebný blok

                 13:00 O b e d

                 15:00 Popoludňajší cvičebný blok

                          TaSR - tanečná skupinová relaxácia

  •                           tanec pomalý, mierny, dynamický, plynúci, relaxácia
  •                           sebavyjadrenie pomocou mandaly
  •                           rozhovor, spätná väzba
  •                           tiché preciťovanie

                  19:00 V e č e r a

                          Voľný program

NEDEĽA    8:00 Ranný cvičebný blok

                 10:00 R a ň a j k y

                 11:00 Záver

Cieľom regeneračno - relaxačného víkendu je uvedomenie si širších súvislosti prítomnosti pomocou rôznych foriem a metód a uvedomenie si svojej duchovnej svojprávnosti - slobodnej zodpovednej voľby.