5. februára 2018 otvoríme nový kurz "Žena prítomnosti"

Cvičíme v pondelky od 18,00 do 19,20 hod.

 

 Ženy, žienky, dievčatá, možno ste trochu prekvapené, prečo jeden z kurzov, chcem venovať otázke ženskosti. Jeden z dôvodov je moje uvedomenie si, že nielen v minulosti, ale aj v dnešnej prítomnosti, otázka ženskej energetickej podstaty je znejasňovaná potlačovaná. Nemá ten správny priestor na rozvoj a na sebarealizáciu. Ďalší je môj objav, poznanie, že sa môžem plne sebavedome realizovať v spoločnosti cez svoje základné prirodzené danosti. Sú to všetky moje emočné prejavy vo všetkých ich protichodných vlastnostiach. Napríklad, jemnosť a hrubosť, láskyplnosť a neznášanlivosť, pôvab a neohrabanosť, mierumilovnosť a zlovestnosť, spokojnosť a náladovosť, ...  že tieto  vlastnosti vyvierajú z mojich vrodených daností. Z inštinktu a intuíciiTak sa s vami chcem podeliť o moje skúsenosti, zážitky, pocity, ktoré som objavila na svojej ceste životom. 

      • Ženskosť sa prejavuje prioritne ako príroda sama. Je nevyspytateľná, nebezpečná a príťažlivá. Spirituálne je však inteligentná a prejavuje sa cez  vodný živel. Môžeme jej hovoriť, že je mesačná.  Aby žena bola duševne vyrovnaná a emočne stabilizovaná potrebuje „koryto“ a tou je jej racionalita, mužská časť jej vnútra. Tá jej má poslúžiť ako druhotný aspekt jej ľudskej podstaty a prejavuje sa cez ohňový živel. Môžeme jej  hovoriť, že je slnečný. Rozumné racionálne zmýšľanie ju vie podporiť, lebo jej dáva silu, odvahu pre rozvíjanie a zušľachťovanie jej prirodzených daností. Napríklad, aby plač bol hojivý a dokázal "vymývať", liečiť duševné rany.  A nie aby svoje okolie "topila" vo svojom neprehľadnom bolestivom emočnom oceáne. Ak je však racionalita dominantná, „spaľuje“ okolie. Berie možnosť, aby sa v jej prítomnosti slobodne realizoval a rozkvital život. Síce dokáže byť neskutočne výkonná, ale na vlastnú sebarealizáciu mesačnej podstaty, ktorá zabezpečuje jej a okoliu duševnú výživu, jej neostáva priestor. Stáva sa z nej „tvrdá, ostrá, nekompromisná, autoritatívna žena.

      • Fyzická krása je konvenčnou spoločnosťou vysoko cenená a poskytuje nám nemalý servis pre jeho dlhodobé a kvalitné zabezpečovanie. Ale to nestačí. Ženské fluidum pri dominantnom využívaní mužského aspektu sa stráca. Následkom prílišného racionálneho myslenia sa nerozvíja ženské sebauvedomenie, intuitívna inteligencie nejde do hĺbky a jej kreativita sa stáva "mechanickou". Žena stráca na kráse, ktorá vyviera z jej hĺbky. Nerešpektovaním jej spôsobu vnímania cez ženskú intuitívnu inteligenciu, žena naráža na nepochopenie a cíti sa frustrovaná. Často krát hľadá únik a realizáciu v priestore, v ktorom sa jej nekladú prekážky. Alebo opačne. Vyprovokuje svoj potenciál k tomu aby „svetu“ ukázala, že ho nepotrebuje a vie sa zariadiť aj bez neho. Prítomnosť sa pre ňu stáva bojiskom. Každým rokom enormne rastie počet ženských ochorení . Cysty a myómy, ktoré sa často krát (ne)rozvinú do rakoviny prsníka alebo krčku maternice, v dnešnej dobe sú bežne, veľa krát úplne zbytočne, chirurgický odstraňované.

      • Napriek tomu sa pomaly do spoločenského povedomia dostáva, že maternica nie je iba miestom, v ktorom sa vyvíja nový človiečik (čo je jedinečné, úžasné a nádherné). Maternica v sebe nosí aj iný potenciál ... obsahuje energetické centrum kreatívneho, spirituálneho – čiže duchovného vedomia. Aby sa žena mohla dostať k tomuto zdroju, potrebuje urobiť zmenu. Ak to dokáže, potom slobodne rozvíja a kultivuje svoju ženskosť bez nutnosti zapáčiť sa okoliu, ak si dýcha po svojom ... je úžasná, naplnená, prirodzená a šťastná. V tomto stave rozdáva lásku, nehu, pôvab a krásu. Odvíja sa jej ženská nezávislosť, v ktorej prirodzene ostáva oddaná potrebám okolia, rodine, spoločnosti, zemi, vesmíru, bohu.

 Práca zo ženskými energiami začína mať aktuálny charakter na celom svete. Prirodzene sa vytvárajú pre to podmienky. Žena začína postupne rozpoznávať, že emancipácia v duchu mužského aspektu ju duchovne nenapĺňa, neuspokojuje. A tak hľadá svoj vlastný priestor, ktorý je však súčasťou mužského priestoru, prirodzene sa spájajúci, komunikujúci, prenikajúci.

 O akú zmenu ide sa môžete dozvedieť na dlhodobom kurze  "Žena prítomnosti", venovaný tejto téme. Môžete dostať alebo samé nájsť odpovede na vaše otázky. Súčasne odhalíte, že cvičenia, ako fyzické, duševné a meditačné, sú vo svojej podstate jednoduché a známe. Ale predsa sa odvíjajú v inej duchovnej rovine, ako sme zvyknuté. Budeme cielene kultivovať našu ženskosť, ktorá má svoj základ v kráse ženského prejavu ... Spolu môžeme vstúpiť do sveta „tajomnej“ ženskosti, naučiť sa spoznávať seba, ako ženu v plnej svojej originalite a jedinečnosti.

Evka, 15.5.2009