FATÁLNA CHYBA 

Ak sa nám v jprítomnosti niečo "jasne ujasní", máme tendenciu tvrdo stáť na svojom,

...ako na objektívnom poznaní...

 

     Na tomto kurze by sme mali v sebe objavovať a odkrývať hmlisté, zhustené, nedobroprajné komunikačné miesta, ktoré však nevznikajú z dôvodu negatívnych,  nepríjemných emócií (ako sú napr.: hnev, roztrpčenosť, sklamanie, urazenie, dotknutie,...)*, ale z dôvodu straty citu a kontaktu počas konfrontácie s danou osobou, situáciou. Takého miesta vznikajú vtedy, keď nedostatok sebavedomia, nízka vitalita, interpretáciou skreslená realita, neznalosť, neskúsenosť, bránia, aby primeraný strach v človeku rozprúdil chuť s nepríjemnosťami sa hravo popasovať. Nami neakceptovaný konštruktívny strach však začne "žiť vlastným životom", postupne sa mení na démonický**. Pohlcuje, dezorientuje, paralyzuje nás v prirodzených, život neohrozujúcich situáciách. Vytvára pamäťovú stopu, ktorá spôsobí, že sa začneme cítiť oddelení (vyčlenení) od vonkajšieho sveta. Z tohto dôvodu vzniká u človeka silné emočné energetické pole, prezentované "jasným postojom", ktoré ho nestimuluje ku konštruktívnej konfrontácii, ale ho izoluje od prítomnej reality. Túto vyhodnocuje ako ohrozenie a spúšťa program pre "likvidáciu predátora", nech je to hoci aj vlastné dieťa, priateľ, spoločnosť,..  Ináč povedané, dostaneme sa do zúženého stavu vedomia, na základe ktorého konáme skratovo, hrubo, deštrukčne... bez lásky - nedobroprajne. Následne nastáva energetické vitálne vybitie, pesimizmus, dezilúzia, citové otupenie, introvernosť,... Tento stav sa snažíme zvládnuť pomocou racionálneho postoja, čo sa nám spočiatku viac menej darí. Takýto prístup však neakceptuje naše pocity a city, ktoré sú potláčané, vytesňované. Postupne sa stávame duševne chudokrvní v tej oblasti, v ktorej sa nedokáže konštruktívne konfrontovať. Následne vzniká choroba a neskôr nám už nepomôže ani "tabletka". Výrazne sa nám znižuje kvalita života.

 

*Všeobecne všetky emočné prejavy - pozitívne aj negatívne, sú podstatné z hľadiska mnohorakosti a bipolárnosti emočnej palety, sú nenahraditeľné ako energetické štartéry alebo stimulátory, pre vzbudenie záujmu o nejakú činnosť, sú dôležité ako energetické blokátory vo vypätých nevhodných, nebezpečných, deštrukčných tendecií okolia...

 

**Ktorákoľvek prirodzene prejavená (konštruktívna emócia), ak je neakceptovaná, stáva sa deštruktívnou, seba zničujúcou.

                                                             

                                                                                                                                                                                    Evka, 6.5.2012