Aktuálne kurzy

Fasciálne cvičenia na lopte

Najbližšia hodina

11.06.2020 09:30 - 10:15

Popis kurzu

Nenáročné príjemné cvičenia so zámerom oslovenia fascialneho systému a preto majú dosah na celé telo až do hĺbky v rátane orgánov. Zároveň uvoľňujú stresové napätie, osviežujú a pridávajú vitalitu po pracovnom dni a pripravia na nasledujúce aktivity.  Sú vhodné aj ako kompenzácia po záťažových fyzických cvičeniach a taktiež po záťaži psychickej, ktorá vie telo doslova stiahnuť a uzavrieť. Cvičí sa na overballe. Pre ženy a mužov. 

Poznámka: fascie – sieťová štruktúra, ktorá preniká celým našim telom a jej stav ovplyvňuje pružnosť tela, ohybnosť a svalový tonus.

Kedy


Štvrtok 9:30 - 10:15

Cvičiteľky

Evka, Tatu

Na tento kurz sa potrebujete prihlásiť iba raz.

Cena permanentky: 15,- EUR/5 vstupov, 4,- EUR/ 1 vstup

Permanentka je platná tri mesiace od jej vydania.

Registrácia na kurz