Aktuálne kurzy

Individuálne hodiny

Popis kurzu

Individuálne hodiny ponímame ako kombináciu rôznych cvičebných a regeneračných techník, ktoré sa prispôsobujú potrebám daného jedinca.

Za pomoci prvkov jogy, pilates-medicalu, intuitívneho cvičenia, práce s dychom sa vytvára priestor s osobitným charakterom, šitý na mieru. Používajú sa aj cvičebné pomôcky.

Pri individuálnych hodinách je priestor na rozhovor, poradenstvo, praktiky psychohygieny a práca s fyzickým telom podľa želania klienta.

Individuálne hodiny môžu prebiehať po dohovore aj v malej skupine (2 až 6 osôb). Cvičí sa vo vopred dohodnutom čase po telefonickom dohovore s lektorom.

Lektorky

Tatu, Evka

Cena

Individuálne cvičenie
30,- Eur/hod


Pri iných zvolených praktikách sa cena odvíja individuálne podľa Vašich potrieb a počtu hodín.

Registrácia na kurz