Aktuálne kurzy

Joga pre pokročilých

Kurz skončil

Popis kurzu

Joga pre pokročilých je možnosť získania osobnej, rozšírenej skúsenosti prostredníctvom sebapoznania. Potenciál, ktorý v sebe takáto cesta zahŕňa, nám umožní naplniť cestou na spôsob Radža jogy. Vedie k samostatnosti, sebadôvere, vnímavosti a spolupatričnosti. Odhaľuje silu a prirodzenosť bezpodmienečnej lásky a vedomia toho kým a čím som.

Radža joga

Obsah:

Etickomorálny kódex - jama a nijama

Telesné polohy - ásany

Dych - pránajáma - vedomé dýchanie

Mentálna prax

  • pratjáhára - prenesenie pozornosti k prameňu vzniku zmyslového vnímania dháraná - koncentrácia
  • dhjána - meditácia
  • samádhi - celistvosť Bytím

Realizovanie radža jogy prirodzenou, pravidelnou, sústredenou a bez snahy plynúcou praxou, nás vedie k skúsenostiam, ktoré prekračujú zákonitosti fyzického tela a intelektuálneho poznania. Odkrýva hlboké poznanie o zákone a podstate života - Bytia.

Joge sa venujem od roku 1990. 

Kedy


Štvrtok18:00 - 19:20

Cvičiteľka

Evka

Na tento kurz sa potrebujete prihlásiť iba raz.

Cena kurzu: 70,- EUR