Aktuálne kurzy

Joga Grálu

Kurz skončil

Popis kurzu

Charakteristika Jogy Grálu

Základom tejto jogy je eticko morálny kódex.

Joga Grálu je joga pre ženy. Zohľadňuje všetky jej základné princípy ženskosti jak telesné, tak mentálne. Dbá o zachovania jej originality a tak jej umožňuje sa dostať k seba pochopeniu a k seba porozumeniu, ktoré jej navodí pocit naplnenia.

Ako na to?

V našom vnútri sa nachádzajú korene našich vonkajších zmyslov. Tieto "korene" nazývame vnútorné zmysly. Vnútorné zmysli sú prezentované pocitmi, vnemami a poznatkami. Bdelým pozorovaním a preciťovaním tohto "koreňového systému" sa postupne dostávame do stavu sebauvedomenia, ktorý umožňuje vznik sebareflexie. Pomocou nej naprávame svoje chyby a zisťujeme, že všetko má svoj vývoj i zmysel a že som to ja, kto má na to priamy dosah riadiť to. Týmto spôsobom si zlepšujeme kvalitu svojho života.

Obsah 

Obsahom kurzu sú telesné, mentálne a vitálne aktivity, metodicky zamerané na naše celostné zdravie. Naše telo má štyri úrovne vzájomného systémového prepojenia cez tri brány v ňom. Oblasť krku, hrude, brucha a lona. Tieto štyri úrovne v sebe obsahujú fyzickú, mentálnu a energetickú, čiže vitálnu alebo ešte ináč povedané silovú zložku.

Kedy

štvrtok 17:30 - 18:50

Cvičiteľka

Evka

Na tento kurz sa potrebujete prihlásiť iba raz.

Cena kurzu: 77,- Eur