Aktuálne kurzy

Joga Koruny

Kurz skončil

Popis kurzu

Charakteristika Jogy Koruny

Základom tejto jogy je eticko morálny kódex.

Joga Koruny je joga pre mužov. Zohľadňuje všetky jeho základné princípy mužskosti jak telesné, tak mentálne. Dbá o zachovania jeho jedinečnosti a tak mu umožňuje sa dostať k seba pochopeniu a k seba porozumeniu, ktoré mu navodí pocit naplnenia.

Ako na to?

V našom vnútri sa nachádzajú korene našich vonkajších zmyslov. Tieto "korene" nazývame vnútorné zmysly. Vnútorné zmysli sú prezentované pocitmi, vnemami a poznatkami. Bdelým pozorovaním a preciťovaním tohto "koreňového systému" sa postupne dostávame do stavu sebauvedomenia, ktorý umožňuje vznik seba reflexie. Pomocou nej naprávame svoje chyby a zisťujeme, že všetko má svoj vývoj i zmysel a že som to ja, kto má na to priamy dosah riadiť to. Týmto spôsobom si zlepšujeme kvalitu svojho života.

Obsah.

Obsahom kurzu sú telesné a vitálne aktivity, metodicky zamerané na naše celostné zdravie. Naše telo má štyri úrovne vzájomného systémového prepojenia cez tri brány  v ňom. Oblasť krku, hrude, brucha a lona. Tieto štyri úrovne v sebe obsahujú fyzickú, mentálnu a energetickú, čiže vitálnu alebo ešte ináč povedané silovú zložku.

Kedy

štvrtok 19:10 - 20:30

Cvičiteľka

Eva

Na tento kurz sa potrebujete prihlásiť iba raz.

Cena kurzu: 77,- Eur