Aktuálne kurzy

Relaxačno – regeneračný víkend RRV

Kurz skončil

Popis kurzu

Plagát pre verejnosť

Relaxačno regeneračný víkend RRV je pre ženy, mužov každej vekovej kategórie, pre tých,ktorým záleží na svojom fyzickom, duševnom zdraví. Ide tu o spojenie teórie a praxe v rámci zvolenej témy počas štyroch dní.

Cieľom RRV je uvedomenie si širších súvislostí prítomnosti a uvedomenie si svojej duchovnej svojprávnosti - slobodnej zodpovednej voľby.

Pobyt sa realizuje v prírode, v blízkosti lesa, potoka, jazera... fyzické, duševné a duchovné cvičenia sa preto môžu prevádzať aj pod holým nebom. Zvolená téma sa na štvrtkovom stretnutí otvorí a nasledujúce dni rozvíja. Nedeľa je čas integrácie, odovzdanosti... Strava je vegetariánska.


Jeden z týchto dní je realizovaný formou relaxačno regeneračného dňa RRD.


Zálohu 50,- Eur je potrebné uhradiť do konca mesiaca máj buď osobne, alebo na účet:

SK17 1100 0000 00292286 5405

 Kedy

Regeneračno – relaxačné dni sa konajú od štvrtka do nedele.

PROGRAM Relaxačno regeneračný víkend RRV

Cvičiteľka

Eva Kubincová