Aktuálne kurzy

Relaxačno regeneračný deň – RRD

Začiatok kurzu

08.06.2020

Popis kurzu

Najbližší RRD pod názvom "Strachodej" 8.6.2020

Program RRD

Relaxačno regeneračný deň RRD je spojenie teórie a praxe v rámci zvolenej témy

Fyzické, duševné a duchovné cvičenia sú podporené intuitívnym pohybom, tancom, relaxáciou, kreslením, hrou, rozhovormi, nečakanými podnetmi.

RRD je typický svojimi dynamickými a aj pokojnými pasážami.

Metódy sú prevádzané sústredením sa na určitý cieľ v spontánne nasledovaní pocitov, vnemov fyzického a duševného tela. Odhaľujú, podporujú a rozvíjajú silu iracionálneho intelektu ako sú emócie, fantázia, tvorivosť, pocitové rozlišovanie, vnímavé poznanie skutočnosti, vôľa, húževnatosť a inštinkt s intuíciou.

Pomocou vedomej práce s dychom sa harmonizuje a sceľuje naše individuálne bytie.

Majú regeneračný a stimulačný charakter.

Týmito spôsobmi rozvíjame a podporujeme našu vitalitu a sebauvedomenie sa v prítomnosti.

Pre koho je RRD?  

Pre ženy, mužov každej vekovej kategórie, pre tých, ktorým záleží na svojom zdraví.

Cieľom regeneračno-relaxačného dňa je udržanie, alebo obnovenie dobrej telesnej a duševnej kondície ako sú rovnováha, spokojnosť na základe vlastného zdroja - vlastných daností.

Kedy

Relaxačno regeneračné dni sa konajú v sobotu

v čase od 9:00 do 18:00

Na RRD si doneste: deku, malý vankúš, voľné oblečenie, pitie a ľahké jedlo.  

Kurzom vás povedie

Eva

Registrácia na kurz