Aktuálne kurzy

Žena prítomnosti – ŽEPRÍ

Kurz skončil

Popis kurzu

Tanec, hudba, cvičenie fyzické i mentálne a aj rôzne formy relaxácie, sú prirodzenou súčasťou hodín na tomto kurze. Prírodou danú schopnosť celistvej regenerácie tela a duše, obnovujeme pomocou rôznych praktík týkajúcich sa sebauvedomenia, sebapozorovania a sebaprijatia. Vzájomné zdieľanie a zažívanie radosti, sklamania, bolesti, múdrosti, spokojnosti, odviazanosti  a ďalších iných zážitkov, si na týchto hodinách užívame plným priehrštím.

Počas prevádzania tejto intenzívnej praxe sa odkrývajú a odhaľujú hlboko skryté traumy, ktoré si tu odžijeme a vyrozprávaním sa z nich, získavame esenciu poznania o zmysle života. Následne prichádzajúci pocit uvoľnenia a slobody nám umožňuje odhaľovať hlbokú múdrosť, ktorá tkvie v neustálej tvorivej premene prítomnosti formou života a smrti. Prirodzene sa popritom prehlbujú a upevňujú eticko-morálne princípy.


Kedy


Pondelok
18:00 - 19:20

Cvičiteľka

Eva  

Na tento kurz sa potrebujete prihlásiť iba raz

Cena kurzu: 80,- EUR