Aktuálne kurzy

Príležitosti

  • V rámci nášho Združenia pre ekológiu človeka a krajiny ponúkame priestor pre realizáciu  projektov  a nápadov pre rozvoj a  skrášľovanie okolia, rozvíjanie vzťahov v dome, vo dvore, v rajóne..., pre prácu s deťmi, seniormi a inými skupinami ľudí. Taktiež chceme podporovať vlastnú tvorbu jednotlivcov a posúvať ju do povedomia  komunity.  V tomto duchu hľadáme ľudí, ktorí chcú skúsiť alebo už píšu projekty. Hlavnými opornými bodmi sú nadšenie pre realizáciu svojej idei, tvorivosť a samostatnosť.


  • Taktiež môžme poskytnúť priestory Jeranu pre realizáciu prednášok, workshopov, kurzov, seminárov a jednotlivých cvičení.  Veľká cvičebňa má 91 m2.  Pre tieto účely nás kontaktujete telefonicky.