Fatálna chyba človeka

Ak sa nám v prítomnosti niečo „jasne ujasní“, máme tendenciu tvrdo stáť na svojom,… ako na objektívnom poznaní. Človek by mal v sebe odhaľovať a dešifrovať hmlisté, zhustené, nedobroprajné komunikačné miesta, ktoré však nevznikajú z dôvodu negatívnych, nepríjemných emócií (ako sú hnev, roztrpčenosť, sklamanie, urazenie, dotknutie,… ), ale z dôvodu straty citu a kontaktu počas … Čítaj ďalej