Cieľ a charakteristika Žeprí

Cieľ – uvoľniť sa a otvoriť sa pre svoj rýdzo ženský potenciál. 

Charakteristika – intuitívny tanec, hudba, cvičenie fyzické i mentálne a aj rôzne formy relaxácie sú prirodzenou súčasťou tohoto kurzu. Prírodou nám danú schopnosť celistvej regenerácie tela a duše obnovujeme pomocou rôznych praktík týkajúcich sa sebauvedomenia, sebapozorovania a sebaprijatia. Vzájomné zdieľanie a zažívanie radosti, sklamania, bolesti, múdrosti, spokojnosti, odviazanosti  a ďalších iných zážitkov si na týchto hodinách užívame plným priehrštím. Počas prevádzania tejto intenzívnej praxe sa odkrývajú a odhaľujú hlboko skryté traumy, ktoré si tu odžijeme a vyrozprávaním sa z nich získavame esenciu poznania o zmysle života. Následne prichádzajúci pocit uvoľnenia a slobody nám umožňuje odhaľovať hlbokú múdrosť, ktorá tkvie v neustálej tvorivej premene prítomnosti formou života a smrti. Prirodzene sa popritom prehlbujú a upevňujú eticko-morálne princípy.