História retreatov

Zakladateľka centra Eva Kubincová má dlhoročnú prax s prácou v odbore rozvoja osobnosti, ktorú sama veľmi výstižne nazvala „chirurgiou duše“. Svoje bohaté skúsenosti a nevyčerpateľnú kreativitu v oblasti ženskej duše odovzdáva aj prostredníctvom retreatov, ktoré sú venované konkrétnej téme. Sú tvorené spôsobom osobných zážitkov zúčastnených a odovzdania „skratiek“ za pomoci iracionálnej inteligencie pre návrat ku svojej prirodzenosti.

Ako vznikol kurz Žena prítomnosti ∿ Žeprí

   “Na jar 2009 som pripravila prvý kurz kultivácie ženskej energie pod názvom Žena prítomnosti ŽEPRÍ, v peknej prírode v blízkosti Košíc – v Poproči. Kurz sa stretol s veľmi dobrým ohlasom a tak ŽEPRÍ realizujem dodnes.”

Zakladatelka Jeran - centra osobného rozvoja
Eva Kubincová

Žena prítomnosti Žeprí

5. 9. 2009

Ženy, žienky, dievčatá, možno ste trochu prekvapené, prečo jeden z kurzov chcem venovať otázke ženskosti. Jeden z dôvodov je moje uvedomenie si, že nielen v minulosti, ale aj v dnešnej prítomnosti je otázka ženskej energetickej podstaty znejasňovaná a potlačovaná. Nemá dobrý priestor na rozvoj a sebarealizáciu vo svojej duchovnej hĺbke. Tak sa s vami chcem podeliť o moje skúsenosti, zážitky a pocity, ktoré som objavila na svojej ceste životom. 

Ženskosť sa prejavuje prioritne ako príroda sama. Je nevyspytateľná, nebezpečná a príťažlivá. Spirituálne je však inteligentná a prejavuje sa cez vodný živel. Môžeme jej hovoriť aj mesačná. Aby žena bola duševne vyrovnaná a emočne stabilizovaná, potrebuje „koryto“ a tou je jej racionalita, mužská časť jej vnútra. Tá jej môže poslúžiť ako druhotný aspekt jej ľudskej podstaty a prejavuje sa cez živel ohňa. Môžeme mu hovoriť aj slnečný.

Rozumné racionálne zmýšľanie vie ženu podporiť, lebo jej dáva silu a odvahu pre rozvíjanie a zušľachťovanie jej prirodzených daností. Nepotláča jej emočné prejavy, no zároveň ju chráni pred tým, aby svoje okolie neutápala vo svojom neprehľadnom bolestivom emočnom oceáne a pritom si hojila, vymývala a liečila svoje duševné rany. Ak je však racionalita ženy dominantná, „spaľuje“ okolie. Berie možnosť, aby sa v jej prítomnosti slobodne realizoval a rozkvital život. Síce dokáže byť neskutočne výkonná, ale na vlastnú sebarealizáciu mesačnej podstaty, ktorá ju vyživuje a dáva jej schopnosť vyžarovať príťažlivosť, ktorou inšpiruje okolie k veľkodušnému správaniu sa a k láske, neostáva priestor. Stáva sa z nej tvrdá, ostrá, nekompromisná, autoritatívna žena. Alebo, čo sa tiež stáva často, nevytŕča z radu, prispôsobuje sa okoliu bez toho, aby dbala na svoje potreby, až dospeje do bodu, v ktorom jej ženská inteligencia už iba živorí a k slovu sa dostáva iba vtedy, keď ochorie.

Fyzická krása je konvenčnou spoločnosťou vysoko cenená a spoločnosť nám poskytuje nemalý servis pre jej dlhodobé a kvalitné zabezpečovanie. Pestré komerčné módne trendy diktujú ako má žena vyzerať a originálnu jedinečnosť ženského fluida potláčajú. Následkom toho sa ženské sebauvedomenie nerozvíja naplno, intuitívna inteligencia nejde do hĺbky a kreativita ženy je nevýrazná. Žena stráca na kráse, ktorá vyviera z jej hĺbky.

Nerešpektovanie ženského spôsobu vnímania cez inštiktívne intuitívnu inteligenciu vyvoláva u ženy pocit nepochopenia a frustráciu. Preto častokrát hľadá únik a realizáciu v priestore, v ktorom sa jej nekladú prekážky. Stáva sa z nej „šedá myš“. Alebo opačne – vyprovokuje svoj potenciál k tomu, aby svetu ukázala, že ho nepotrebuje a vie sa zariadiť aj bez neho. Okolie sa pre ňu stáva konkurenciou.

Takýto necitlivý prístup k sebe spôsobuje, že sa každým rokom enormne zvyšuje počet ženských ochorení. Cysty a myómy, rakovina prsníka alebo krčku maternice… v dnešnej dobe sú bežne, veľa krát úplne zbytočne chirurgický odstraňované. Napriek všetkým týmto tendenciám sa pomaly do spoločenského povedomia dostáva, že maternica nie je iba priestorom, v ktorom sa vyvíja nový človiečik, ale je aj miestom intuitívneho potenciálu, kreatívneho, spirituálneho vedomia ženy.

Aby sa žena mohla dostať k tomuto zdroju, potrebuje urobiť zmenu. Ak to dokáže, potom sa slobodne rozvíja a kultivuje si svoju ženskosť bez nutnosti zapáčiť sa okoliu, a dýcha si po svojom. Je prirodzená, a tým pádom naplnená a šťastná. Je úžasná. V tomto slobodnom stave rozdáva lásku, nehu, pôvab a krásu. Je nezávislá, prirodzene otvorená potrebám okolia, rodine, spoločnosti, Zemi, vesmíru,… božstvu.

Práca zo ženskými energiami začína mať aktuálny charakter na celom svete. Prirodzene sa pre to vytvárajú podmienky. Žena začína postupne rozpoznávať, že emancipácia v duchu mužského aspektu ju dostatočne nenapĺňa, neuspokojuje. A tak hľadá svoj vlastný priestor, ktorý je súčasťou spoločenského priestoru, prirodzene doň zapadajúci, komunikujúci, prenikajúci. O akú zmenu ide sa môžete dozvedieť na dlhodobom kurze ŽEPRÍ venovanom tejto téme. Môžete na ňom dostať odpovede na svoje otázky alebo si ich nájsť sama vo svojom vnútornom prostredí, v stave stíšenia sa. Súčasne môžete odhaliť, že cvičenia – fyzické, duševné i meditačné – sú vo svojej podstate jednoduché a častokrát i známe. A predsa sa odvíjajú v inej duchovnej rovine ako sme zvyknuté. Budeme cielene kultivovať našu ženskosť, ktorá má svoj základ vo vnútornej sile, ktorá sa navonok prejaví aj v prirodzenej kráse. Spoločne môžeme vstúpiť do sveta tajomnej ženskosti, naučiť sa spoznávať seba ako ženu vo svojej plnej originalite, celistvosti a jedinečnosti.

Cieľ a charakteristika kurzu Žeprí

Cieľ – uvoľniť sa a otvoriť sa pre svoj rýdzo ženský potenciál. 

Charakteristika – intuitívny tanec, hudba, cvičenie fyzické i mentálne a aj rôzne formy relaxácie sú prirodzenou súčasťou tohoto kurzu. Prírodou nám danú schopnosť celistvej regenerácie tela a duše obnovujeme pomocou rôznych praktík týkajúcich sa sebauvedomenia, sebapozorovania a sebaprijatia. Vzájomné zdieľanie a zažívanie radosti, sklamania, bolesti, múdrosti, spokojnosti, odviazanosti  a ďalších iných zážitkov si na týchto hodinách užívame plným priehrštím. Počas prevádzania tejto intenzívnej praxe sa odkrývajú a odhaľujú hlboko skryté traumy, ktoré si tu odžijeme a vyrozprávaním sa z nich získavame esenciu poznania o zmysle života. Následne prichádzajúci pocit uvoľnenia a slobody nám umožňuje odhaľovať hlbokú múdrosť, ktorá tkvie v neustálej tvorivej premene prítomnosti formou života a smrti. Prirodzene sa popritom prehlbujú a upevňujú eticko-morálne princípy.

O čom je kurz Žeprí

26. 10. 2017

Žena prítomnosti je o prebúdzaní hlboko spiacej divokej ženy, tej ženy, ktorá sa zatiaľ realizuje nevedomo, „poza náš chrbát“ a takto sa zákerne premieta do našich dennodenných rolí milenky, priateľky, matky, bádateľky, učiteľky, … a strpčuje mám život. Veľakrát nevieme, čo s ňou. Vyhnať sa nedá, vždy si nájde cestu na povrch a to v tej najnevhodnejšej chvíli. Bojíme sa jej. Striktne ju vykazujeme do kúta a ona nám vyplazne jazyk a zmizne. Nepoznáme ju, len vieme, že je… nevhodná.

Na stretnutiach Ženy prítomnosti za pomoci rôznych metód rozvíjame svoju schopnosť citu a vnemu pre rozumu skryté skutočnosti, aby sme zase uvideli neviditeľné, počuli nepočuteľné, voňali nevoňateľné, chutnali nechutnateľné, uchopili nehmatateľné. Jednoducho povedané – opäť nadviazali kontakt so svojou intimitou, v ktorej sa placho skrýva náš potenciál pre rozvoj prirodzených daností ženy „nevhodnej“. Keďže je možné nahliadnuť za oponu svojej dennodennosti, a ak treba, tak aj vstúpiť na toto javisko za oponou a stretnúť sa sám so sebou, tak naň chodíme tak často ako sa dá. Čarovné na tom je, že za touto oponou sa dá urobiť reálna zmena, pretože toto javisko za oponou má priamy kontakt s našou intímnou identitou. A v kontakte s ňou môžeme pretvárať svoje postoje a prehodnocovať svoje hodnoty, čím umožníme prejasniť a zútulniť domov našej duše. Postupne môžeme rozpoznávať a aj uvidieť, že táto „nevhodná“ je chýbajúcou časťou mňa, ktorú ak prijmeme späť, začne sa nám meniť život. Naberie na hĺbke, výške vo všetkých smeroch a umožní nám sebanapĺňajúci rozlet.

Viac už k tomu niet čo dodať, iba to, že žijeme v celistvosti cez tanec v prítomnom okamžiku a takto sa nám tká náš osobný príbeh.