Povedali o nás

"Jeran je úžasné spoločenstvo ľudí, ktorí dokážu pochopiť a hlavne neodsudzujú... prijímajú každého aký je. Pomohol mi pochopiť samú seba, naučila som sa vnímať lepšie svoje telo, svoje pocity, ale aj pocity ľudí pre mňa blízkych.
Spočiatku som zažívala neistotu, možno až strach? No neskôr pokoj, radosť, uvoľnenie... Prekvapilo ma to – tá harmónia, pochopenie, prijatie – samozrejme pozitívne :)"

Martinka Madejová
"Jeran je miesto, kde sa cítim dobre, prijatá. Vždy je to príležitosť sa zahĺbiť, dotknúť sa svojich okrajov a trošku ich povoliť... spoznať sa, spoznávať sa. V kruhu bytostí ako som ja – vzácnych kvapiek v mori."

Danielka Vávrová
"Jeran vnímam ako priestor pre sebaspoznávanie a realizáciu, prepájanie, priestor plný nových, nečakaných zážitkov. Témy, v ktorých sa ma Jeran dotkol – sebavedomie, sloboda, odvaha, deti, muž, ženstvo – kultivácia ženskej energie."

Danka Hozza Šoltísová
"Jeran vnáša mier a pozitívne myšlienky medzi ľudí. Vnímam ho ako svoju rodinu. Za 16 rokov, čo do Jeranu chodím, sme tu spolu zažili veľa krásnych spoločných chvíľ."

Evka Ševčíková
"Jeran vytvára priestor, „bezpečný ostrov“ pre duchovnú prácu a rozvoj osobnosti. Vnímam ho ako miesto, kde človek v príjemnej spoločnosti, na chvíľu vzdialený od každodenných starostí, spoznáva sám seba a robí pre seba prospešné veci.
Zažívam tu uvoľnenie, relax, prebúdzam životnú silu, nadobúdam rovnováhu… čo ešte? I živelnosť."

Gabika Utľak Šolcová
"Ako vnímam Jeran? Ako ukotvujúci prístav, zázemie, ženský kruh… je to pre mňa veľká pomoc, podpora a opora.
Čo mi Jeran dal? Šťastie, radosť, lásku, otvorenosť, hĺbku, precitnutie, slobodu myslenia…
Aký je jeho spoločenský prínos? Obrovský… otvára ženám „seba samé“."

Lenka Drutarovská