Združenie pre ekológiu človeka a krajiny

Združenie pre ekológiu človeka a krajiny (ZEČK) je občianske združenie, ktoré pôsobí v Košiciach od 11. januára 1996. 

 • Predsedníčka: Eva Kubincová
 • Podpredsedníčka: Mgr. Tatiana Tyčiaková
 • Sídlo: Kováčska 16, 040 01 Košice
 • IČO: 355 15 597

Základné ciele:

 • vzdelávacia, výchovná a propagačná činnosť v oblasti ochrany prírody a životného prostredia, globálnej ekoloģie, ako aj ekoloģie jednotlivca
 • informačná a vedomostná podpora za účelom rozvoja komunity a zlepšenia podmienok obyvateľstva v ich každodennom živote
 • pôsobenie na svojich členov, inštitúcie a širokú verejnosť v duchu zodpovednosti za stav a vývoj životného prostredia v najširšom slova zmysle

Ciele ZEČK sa realizujú prostredníctvom stretnutí, workshopov a ďalších aktivít (koncerty, meditácie, Lucianské večere…).

Jeran – centrum osobného rozvoja a sebapoznania dbá na ekológiu človeka a na prácu so sebou samým.
ZEČK je pre Jeran základňou, dáva mu možnosti širšieho pôsobenia v rámci jeho aktivít. Záber združenia sa vzťahuje aj na ekológiu okolia a na propagačnú činnosť. Tieto dve vetvy sa prirodzene dopĺňajú a navzájom sa ovplyvňujú. 

Od januára 2010 je ZEČK členom Slovenskej asociácie jogy.


Slovenská asociácia jogy (SAJ)

SAJ je profesionálne združenie jogových organizácií. 

Poslaním SAJ je prostredníctvom svojich členských organizácií podporiť rozvoj psychofyzickej kultúry ľudí a starostlivosť o fyzické, psychické a sociálne zdravie cez jogový tréning. SAJ napomáha integrácii rôznych smerov jogy, vychováva učiteľov jogy a chráni záujmy svojich členských organizácii.

Aktivity SAJ smerujú k zlepšeniu chápania jogy a k zlepšeniu fyzického, mentálneho a duševného zdravia ľudí každej vekovej kategórie a spolu s členskými organizáciami umožňujú prístup k informáciám o joge a k jogovému tréningu pre každého záujemcu.

Výhody členstva: 

 • európska dimenzia jogy v rámci Európskej únie jogy
 • možnosť dať si školiť cvičiteľov/učiteľov podľa dvojakreditovaného tréningového programu
 • platnosť EUY učiteľstva v krajinách EU
 • možnosť vychovávať lektorov cez programy SAJ, zúčastňovať sa aktivít SAJ