PLÁNOVANÉ

Bráničné dýchanie

Vedomé dýchanie obnovuje harmonickú rovnováhu medzi našim telom, mysľou a emóciami.

  • Čo pre nás znamená neprirodzené – nevedomé dýchanie?
  • Ako si uvedomiť a rozpoznať svoj spôsob dýchania?
  • Ako pracovať s chybnými odchýlkami dychu?
  • Ako v realite lokalizovať, uchopiť a uvoľniť neprirodzený zdroj napätia?

Aktivity pre uvedomenie si svojho dychu, brušnej dutiny, bráničnej oblasti
a ich sfunkčnenie.

jeseň 2021

v Jerane

s Evou a s Tatianou

„Proces dýchania, pokiaľ ho chápeme vo vzťahu k celému životu, nám ukazuje,
ako sa zbaviť starého a otvoriť sa novému.“

Dennis Lewis „Tao dychu“

  • Cvičenie pre zlepšenie a udržiavanie dobrej kondície panvového dna a brušných svalov ako základu prirodzeného bráničného dýchania.
  • Izolované dýchanie: brušné, hrudné, podkľúčne.
  • Uvoľňovacie a strečingové cvičenie zamerané na podporu prirodzeného dýchania.
  • Cielené dychové cvičenie pre rozvoj bráničného – prirodzeného dýchania.


JESEŇ 2022 - ZAČINAME * 20. septembra - Joga plynulého pohybu * 29. septembra - Intuitívny tanec * 8. októbra 1-dňový retreat VEDOMIE

X