PLÁNOVANÉPOZASTAVENÉ

Intuitívny tanec

Tancuj, tancuj…
precíť hĺbku svojho vnútra
a nechaj sa ním viesť.
Uvoľni sa, prejav sa.

  • Máš rad/rada spontánnosť, nekonvenčnosť a tanec len tak pre seba?
  • Chceš sa uvoľniť od zbytočných neodôvodnených neplodných neadekvátnych konvencií?
  • Nechať rozkvitnúť a rozvinúť empatiu, sebadôveru, samostatnosť a spolupatričnosť?
  • Rozvíjať umenie sebakomunikácie a sebavyjadrenia?

Spontánny, nekonvenčný tanec
„len tak pre seba“.

každý štvrtok

18:00 - 19:00

v Jerane

s Evou a s Tatianou

Intuitívny tanec je tanec, pre ktorý je „tanečným parketom“ vnútorný stav spokojnosti, otvorenosti, ochoty počuť svoje telo a nechať sa ním viesť.
Je to cesta sebapoznania, ktorá vedie k precíteniu podstaty zmyslu života.


Rozvrh hodiny:

  1. Úvod, naladenie sa  ………….  5-10 min
  2. Tanec  ………………………………..  40 min
  3. Integrácia zážitku  …………………  5 min
  4. Zdieľanie skúseností  ………..  5-10 min

Minimálny počet účastníkov – 6.

30 

(cena za hodinu)


„Čo mi to dalo? Dodalo mi to slobodu a odvahu.
Slobodu vyjadriť emócie počas tanca pred ostatnými žienkami.
Dovoliť si plakať, dupať, kričať, alebo len nečinne stáť, hoci v pozadí hrá hudba,
lebo nič nemusím, som tu len pre seba.
Dovoľujem si s láskou nahliadnuť do seba, niekedy do svojej nemotornosti a ťažkopádnosti pri tanci,
ale veľakrát cítim, že sa prebúdza moja ženskosť a jemnosť.
Ako to používam vo svojom živote?
Dodáva mi to odvahu prejaviť sa v situáciách, v ktorých by som inak bola ticho.
Že mám/môžem/chcem sa vyjadriť k veciam, ktoré sa ma týkajú
a nemusím byť „tichá, dobrá, nevytŕčajúca“.
Pred prvým Strachodejom to bola pre mňa tak nepredstaviteľná a nezmyselná vec, len tak si tancovať a ešte pred druhými ženami, načo, prečo…
takže Ďakujem za „vytiahnutie“ z môjho doupě a že som sa tomu celému otvorila :)”

Radka

Možno by sa Vám páčilo…