USKUTOČNENÉ

Trojjediná

Retreat pre ženy i mužov,
ktorým záleží na fyzickom i duševnom zdraví.

Budeme sa vnárať do tém:

VO VLASTNEJ KOŽI

 • Telo ako odpoveď na prítomný okamžik
 • Duša ako kaleidoskop mentálnych procesov
 • Myseľ ako šatník svedomia

SEXUÁLNA SILA

 • Drak a princezná
 • Harmónia v protikladoch ako dynamika života
 • Zmysel života ako zámer a sen ako ilúzia

Ponor sa do hlbín sebapoznania a sebauvedomenia
pomocou zážitkových foriem
ako tanec, intuitívne cvičenie, hudba či dotyk,
s cieľom byť v harmónii so sebou a okolím.

13. 7. 2020 (sobota)

09:00 - 18:00

Veľká Lodina, lokalita Bokšov http://www.boksov.sk/

s Evou

Program:

09:00 ÚVOD

 • aklimatizácia
 • vzájomné predstavenie sa
 • rozhovor na danú tému

10:00 Uvoľňovacie a vitalizujúce pohyby

11:00 „Ako na to“ – špecifický vstup, ktorý tému dňa podporuje a rozvíja ju pomocou rôznych techník, ako sú napríklad klasické, tematické alebo dynamické relaxácie v duchu určenej témy

12:00 Zážitková skúsenosť – rozvíjanie a preciťovanie témy formou „uchopovania“

OBED

14:00 TaSR – tanečná skupinová relaxácia

 • tematický tanec: pomalý, mierny, dynamický, plynúci, …
 • relaxácia

16:30 Integrácia

 • spätná väzba
 • maškrtenie

18:30 ZÁVER

 • tiché preciťovanie
 • objatie

Jednodňový retreat je určený pre ženy i mužov. Ide o spojenie teórie a praxe v rámci zvolenej témy a je typický svojimi dynamickými a pokojnými pasážami.
Cieľom retreatu je udržiavanie, rozvíjanie alebo obnovovanie dobrej telesnej a duševnej kondície na základe svojho vnútorného zdroja a vlastných originálnych daností.
Fyzické, duševné a mentálne cvičenia sú podporené intuitívnym pohybom, tancom, relaxáciou, kreslením, hrou, rozhovormi, neočakávanými podnetmi. Všetky metódy sú sprevádzané sústredením sa na určitý konkrétny cieľ, umožňujú zažívať spontánne intenzívne emočné stavy, pocity, vnemy fyzického, duševného i mentálneho tela. Takto si odkrývame a následne rozvíjame a kultivujeme silu iracionálnej inteligencie, ktorú dávame do súladu s racionálnym myslením.

Ide o celodenný kurz, ktorý prebieha Jerane – centre osobného rozvoja a sebapoznania, vždy v sobotu 9:00 – 18:00

80 


Už uskutočnené..
Prosíte si byť notifikovaný o podobných aktivitách?
Prihláste sa na odber našich noviniek.

“Každá aktivita, ktorej som sa zúčastnila u Vás a s Vami, sa dotkla mojej duše, srdca aj telíčka 🙂
Neviem celkom slovami opísať ako, a cítim veľkú vďačnosť za to,
že vytvárate priestor pre práve také aktivity, ktoré sa u Vás a s Vami robia.
Podpora a zdieľanie medzi ženami a mužmi dnes ešte nie je samozrejmosť,
a v Jerane to takto funguje a to je paráda…
Sila každého z nás sa v skupine cez energiu skupiny znásobuje
a preto je pre mňa oveľa jednoduchšie dostávať sa do väčšej hĺbky.
Veľa vecí o sebe som sa u Vás a s Vami naučila. Vďaka za to.”

Janka

Možno by sa Vám páčilo…