Retreaty

Zážitkové semináre (retreaty) zamerané na kultiváciu ženskej energie.

Vyvinula ju zakladateľka centra Eva Kubincová v roku 2009 pod názvom Žena prítomností ∿ ŽEPRÍ.
Odvtedy prebiehali v Jerane – centre osobného rozvoja a sebapoznania na pravidelnej báze –
ako priebežné (raz týždenne), jednodňové či víkendové retreaty, organizované niekoľkokrát do roka.


INTUITÍVNY TANEC - každý štvrtok o 18:00

X