Retreaty

Zážitkové semináre (retreaty) zamerané na kultiváciu ženskej energie.

Rozvinula ich zakladateľka centra Eva Kubincová v roku 2009 pod názvom Žena prítomností ∿ ŽEPRÍ.
Odvtedy prebiehali v Jerane – centre osobného rozvoja a sebapoznania na pravidelnej báze –
ako priebežné (raz týždenne), jednodňové či víkendové retreaty, organizované niekoľkokrát do roka.


Stretnutie Mama a dcéry - v sobotu 25. 3. 2023 od 10:00 do 15:00, minimálny počet mamiek je 7.

X