Vedomá žena

Intímna dôverná celistvosť.

V pondelok 3. 10. 2016 o 18:00 sa v Jerane začína jesenný kurz Žena prítomnosti. O čom bude? O prirodzenej, vedomej žene.

Srdečne vás naň pozývam.

Som žena a dnes sa to akosi nosí – to, že som žena. Spoločnosť mi už poskytuje priestor, v ktorom sa môžem hľadať a objavovať. Už ma netlačí napĺňať iba konkrétne role, ktoré uznáva, preferuje. Už môžem byť viac, nekonečne viac. Hurá.

Keď toto euforické uvedomenie, nadšenie opadne, nastáva očakávanie toho – čo bude „to viac“? A ono sa navonok nedeje nič. Všetko je po starom. Bum, pád.

A sme doma.

Ale dobrá správa je, že byť doma znamená, že som v bezpečí. V tomto priestore „domova“ mám šancu uvidieť, že podstatné a hodnotné sa nedeje iba navonok, ale aj smerom ku mne, do môjho vnútra. Že môžem byť úprimným príbehom seba samej.

Takže tento pád, toto sklamanie mi môžu pomôcť precitnúť a uvedomiť si, že plnohodnotná časť môjho bytia je aj môj mystický priestor vo mne a že je obývaný. Ale o svojich nájomníkoch toho veľa neviem. A že tento priestor je schopný sa inteligentne rozvíjať, ak sa mu budem venovať. Dôležité je nájsť ochotu a odvahu pre zmenu – a to cez seba. Pretože skutočnú reálnu pomoc mám práve vo svojom „domove“. Moje vnútro totiž obsahuje kvalitné a silné nástroje, ktoré mi umožnia urobiť vo mne zmeny. Sú to vrodené dispozície – inštinkt a intuícia. Prejavujú sa ako šteklivý, vábivý ťah byť sama sebou. To nie je hlas vo mne, to je pocit vo mne. Tieto danosti, ak s nimi opäť nadviažem kontakt, mi umožnia postupne  rozpoznávať a prečistiť môj neprijatý emočný labyrint, ktorý ma v tomto stave podráža, väzní, miesto toho, aby ma vyživoval.

Keď sa mi to podarí, opäť sa spojím so svojim prazákladom, sexuálnou energiou, ktorá je priamo spätá s mojou primárnou ženskosťou. Je stála a nie je podmienená fyzickým milovaním. Mám ju v sebe od narodenia a je základným zdrojom mojej osobnej sily. Tam, v tomto priestore môžem uvidieť, kto som. Vnímať v sebe svoj hlas a nechať sa ním viesť.

Aby som nadobudla sebavedomie pre tento stav, potrebujem si začať budovať a rozvíjať dôveru v tieto schopnosti, ktoré sa logicky nedajú popísať, ale dajú sa cítiť, vnímať a začať ich reálne používať. Na takomto základe sebauvedomenia a sebapoznania sa postupne stávam nezávisou, originálne tvorivou, milujúcou, sebanapĺňajúcou a výživnou pre seba i okolie.

Jednoducho – vedomá žena sa prebúdza a ožíva.