Žena prítomnosti ∿ Žeprí

Ženy, žienky, dievčatá, možno ste trochu prekvapené, prečo jeden z kurzov chcem venovať otázke ženskosti. Jeden z dôvodov je moje uvedomenie si, že nielen v minulosti, ale aj v dnešnej prítomnosti je otázka ženskej energetickej podstaty znejasňovaná a potlačovaná. Nemá dobrý priestor na rozvoj a sebarealizáciu vo svojej duchovnej hĺbke. Tak sa s vami chcem podeliť o moje skúsenosti, zážitky a pocity, ktoré som objavila na svojej ceste životom. 

Ženskosť sa prejavuje prioritne ako príroda sama. Je nevyspytateľná, nebezpečná a príťažlivá. Spirituálne je však inteligentná a prejavuje sa cez vodný živel. Môžeme jej hovoriť aj mesačná. Aby žena bola duševne vyrovnaná a emočne stabilizovaná, potrebuje „koryto“ a tou je jej racionalita, mužská časť jej vnútra. Tá jej môže poslúžiť ako druhotný aspekt jej ľudskej podstaty a prejavuje sa cez živel ohňa. Môžeme mu hovoriť aj slnečný.

Rozumné racionálne zmýšľanie vie ženu podporiť, lebo jej dáva silu a odvahu pre rozvíjanie a zušľachťovanie jej prirodzených daností. Nepotláča jej emočné prejavy, no zároveň ju chráni pred tým, aby svoje okolie neutápala vo svojom neprehľadnom bolestivom emočnom oceáne a pritom si hojila, vymývala a liečila svoje duševné rany. Ak je však racionalita ženy dominantná, „spaľuje“ okolie. Berie možnosť, aby sa v jej prítomnosti slobodne realizoval a rozkvital život. Síce dokáže byť neskutočne výkonná, ale na vlastnú sebarealizáciu mesačnej podstaty, ktorá ju vyživuje a dáva jej schopnosť vyžarovať príťažlivosť, ktorou inšpiruje okolie k veľkodušnému správaniu sa a k láske, neostáva priestor. Stáva sa z nej tvrdá, ostrá, nekompromisná, autoritatívna žena. Alebo, čo sa tiež stáva často, nevytŕča z radu, prispôsobuje sa okoliu bez toho, aby dbala na svoje potreby, až dospeje do bodu, v ktorom jej ženská inteligencia už iba živorí a k slovu sa dostáva iba vtedy, keď ochorie.

Fyzická krása je konvenčnou spoločnosťou vysoko cenená a spoločnosť nám poskytuje nemalý servis pre jej dlhodobé a kvalitné zabezpečovanie. Pestré komerčné módne trendy diktujú ako má žena vyzerať a originálnu jedinečnosť ženského fluida potláčajú. Následkom toho sa ženské sebauvedomenie nerozvíja naplno, intuitívna inteligencia nejde do hĺbky a kreativita ženy je nevýrazná. Žena stráca na kráse, ktorá vyviera z jej hĺbky. Nerešpektovanie ženského spôsobu vnímania cez inštiktívne intuitívnu inteligenciu vyvoláva u ženy pocit nepochopenia a frustráciu. Preto častokrát hľadá únik a realizáciu v priestore, v ktorom sa jej nekladú prekážky. Stáva sa z nej „šedá myš“. Alebo opačne – vyprovokuje svoj potenciál k tomu, aby svetu ukázala, že ho nepotrebuje a vie sa zariadiť aj bez neho. Okolie sa pre ňu stáva konkurenciou.

Takýto necitlivý prístup k sebe spôsobuje, že sa každým rokom enormne zvyšuje počet ženských ochorení. Cysty a myómy, rakovina prsníka alebo krčku maternice… v dnešnej dobe sú bežne, veľa krát úplne zbytočne chirurgický odstraňované. Napriek všetkým týmto tendenciám sa pomaly do spoločenského povedomia dostáva, že maternica nie je iba priestorom, v ktorom sa vyvíja nový človiečik, ale je aj miestom intuitívneho potenciálu, kreatívneho, spirituálneho vedomia ženy.

Aby sa žena mohla dostať k tomuto zdroju, potrebuje urobiť zmenu. Ak to dokáže, potom sa slobodne rozvíja a kultivuje si svoju ženskosť bez nutnosti zapáčiť sa okoliu, a dýcha si po svojom. Je prirodzená, a tým pádom naplnená a šťastná. Je úžasná. V tomto slobodnom stave rozdáva lásku, nehu, pôvab a krásu. Je nezávislá, prirodzene otvorená potrebám okolia, rodine, spoločnosti, Zemi, vesmíru,… božstvu.

Práca zo ženskými energiami začína mať aktuálny charakter na celom svete. Prirodzene sa pre to vytvárajú podmienky. Žena začína postupne rozpoznávať, že emancipácia v duchu mužského aspektu ju dostatočne nenapĺňa, neuspokojuje. A tak hľadá svoj vlastný priestor, ktorý je súčasťou spoločenského priestoru, prirodzene doň zapadajúci, komunikujúci, prenikajúci. O akú zmenu ide sa môžete dozvedieť na dlhodobom kurze ŽEPRÍ venovanom tejto téme. Môžete na ňom dostať odpovede na svoje otázky alebo si ich nájsť sama vo svojom vnútornom prostredí, v stave stíšenia sa. Súčasne môžete odhaliť, že cvičenia – fyzické, duševné i meditačné – sú vo svojej podstate jednoduché a častokrát i známe. A predsa sa odvíjajú v inej duchovnej rovine ako sme zvyknuté. Budeme cielene kultivovať našu ženskosť, ktorá má svoj základ vo vnútornej sile, ktorá sa navonok prejaví aj v prirodzenej kráse. Spoločne môžeme vstúpiť do sveta tajomnej ženskosti, naučiť sa spoznávať seba ako ženu vo svojej plnej originalite, celistvosti a jedinečnosti.