AKTÍVNE

Šarkan a Sokoly

Postavíme šarkana, budeme hodovať pri spoločnom prestretom stole a potom… nakŕmime i dravé vtáky!!

Stretnutie v kruhu pre mamky/staré mamky a ich synov/vnukov od 5 do 10 rokov.

V sobotu 11. novembra 2023

10:00 - 14:00

v Jerane

s Dankou Hoza Šoltísovou a Jankou Baliakovou.

Pozývame mamky i staré mamky
čo si synov i vnukov vychovali.
Je tu čas svätého Martina,
nie jedna legenda
sa s ním pretína.

Zažijeme spoločný kruh,
tvorenie šarkana,
spoločný prestretý stôl,
každý sa podelí s tým, čo sám pripraví 😊.
Po spoločnom obede presun pešo na Veterinu ku sokoliarom.
Spoločne nakŕmime dravé vtáky.

Určené pre vekovú skupinu 5-10r, po prípade dohoda (podľa vyskladania skupiny).


Sme dve mamky – Danka a Janka. Obe máme deti.
Danka dcéru 11r. a syna 6r.
Janka syna 8r. a dve dcéry 5r. a 3r.

Spoločne sme absolvovali 3 stretnutia Mama a dcéra v Jerane. Obe vnímame dôležitosť
individuálnych stretnutí, kde sme len ja a ty – čo znamená, že venujeme individuálny čas
jednému z našich detí, kde sa tak môže prehĺbiť vzťah z nového uhla v novej situácii.
Plánujeme do budúcnosti vytvárať rituály pre dcéry aj pre synov. Tieto stretnutia sú prvým
krokom k budúcemu rituálu. Rituál má podporiť naše deti v ich zdravom dospievaní.
Rovnako ako rastú naše deti, my s nimi rastieme tiež.

Ja, Danka, som bola najprv účastníčkou na stretnutiach Mama a dcéra v Zaježovej (2x). Cítila
som potrebu niečo také priniesť aj do môjho rodného mesta Košice. V súčasnosti som
študentkou 2. ročníka waldorfskej pedagogiky. Tam sa intenzívne venujeme vývinu dieťaťa
od 0r. do 21r., sústreďujeme sa najmä na školský vek. Toto štúdium a doterajší život (Jeran – joga a iné ženské kruhy)
ma inšpirujú a rada svoje poznania zazdieľam s inými matkami a starými mamami.

Janka – mojou vášňou je objavovať dary ženstva, tvoriť kakaové ceremónie, zvolávať ženské kruhy,
intuitívny tanec, Akáša, kvantovanie… a pozorovanie života.

17 29 

(v cene je kurzovné a materiál na šarkana; na sokoly sa budeme skladať na mieste, celkovo za skupinu minimálne 10 € - príspevok je dobrovoľný)