• Tancujúce...
    Vstúp do sveta slova, hudby a pohybu

Aktuality

  • Online stretnutia OZVENA prebiehajú v pondelky o 18.00.
  • Od pondelka 4. októbra sú kurzy pozastavené do odvolania – s ohľadom na pandemickú situáciu. O zmene budeme informovať.
  • Platnosť permanentiek sa predlžuje o dobu pozastavenia aktivít.
  • Individuálne stretnutia ostávajú aktívne.

Online stretnutia


Jeran – centrum osobného rozvoja a sebapoznania

Jeran je priestor…

  • otvorený všetkým, ktorí na seba chcú nahliadať ako na celistvú bytosť
  • ponúkajúci originálny vhľad do vnútorného ženského a mužského základu, ktorý sa cez nás pretavuje do vonkajšieho sveta a ovplyvňuje všetky aspekty nášho života
  • podnecujúci k autentickému konaniu, podporujúci prirodzenú tvorivosť, jedinečnosť a originalitu.

Zaujímaš sa o seba? Podporíme ťa v tom ❤