NOVÉ - Joga vo štvrtky s Tatianou - 18:15 - 19:35

  • Tancujúce...
    Vstúp do sveta slova, hudby a pohybu

Aktuality

Jeran – centrum osobného rozvoja a sebapoznania

Eva a Tatiana

  • otvorený všetkým, ktorí na seba chcú nahliadať ako na celistvú bytosť
  • ponúkajúci originálny vhľad do vnútorného ženského a mužského základu, ktorý sa cez nás pretavuje do vonkajšieho sveta a ovplyvňuje všetky aspekty nášho života
  • podnecujúci k autentickému konaniu, podporujúci prirodzenú tvorivosť, jedinečnosť a originalitu.

Zaujímaš sa o seba? Podporíme ťa v tom ♡