• Tancujúce...
    Vstúp do sveta slova, hudby a pohybu

Aktuality

  • Vo štvrtok 7. apríla začal 3-mesačný kurz Súlad na entú – štvrtky 17:30 – 18:50 – stále je možné sa zapojiť
  • Joga plynulého pohybu „Vedomé telo“ – každý utorok o 18:00 (hodina o 10:00 je zrušená)
  • 30. marca 2022 sa uskutočnil prvý KOMUNITNÝ KRUH na tému „Sila prítomného okamihu v kontexte diania na Ukrajine a Dynamická špirála“; ďalší komunitný kruh v príprave
  • víkendový retreat Dobrodej sa uskutoční v lete 2022

Jeran – centrum osobného rozvoja a sebapoznania

Jeran je priestor…

  • otvorený všetkým, ktorí na seba chcú nahliadať ako na celistvú bytosť
  • ponúkajúci originálny vhľad do vnútorného ženského a mužského základu, ktorý sa cez nás pretavuje do vonkajšieho sveta a ovplyvňuje všetky aspekty nášho života
  • podnecujúci k autentickému konaniu, podporujúci prirodzenú tvorivosť, jedinečnosť a originalitu.

Zaujímaš sa o seba? Podporíme ťa v tom ❤