• Jeran Vstúpte do sveta pohybu, slova a hudby
    Vstúp do sveta slova, hudby a pohybu

Aktuality

Jeran – centrum osobného rozvoja a sebapoznania

TatianaEva, Zuzana

Jeran je priestor

  • otvorený všetkým, ktorí na seba chcú nahliadať ako na celistvú bytosť
  • ponúkajúci originálny vhľad do vnútorného ženského a mužského základu, ktorý sa cez nás pretavuje do vonkajšieho sveta a ovplyvňuje všetky aspekty nášho života
  • podnecujúci k autentickému konaniu, podporujúci prirodzenú tvorivosť, jedinečnosť a originalitu.