AKTÍVNE

Ženský kruh

Stretnutie žien v spoločnej téme a spoločnom zdieľaní.

Okús liečivú silu ženského kruhu.
Tanec, meditácia, radosť, smiech, slzy, … inšpirácia, podpora, prijatie… načerpaj energiu a objavuj svoje ženské dary.

V nedeľu 22. októbra, 5. novembra, 10. decembra 2023, 28. januára 2024

18:30 - 20:30

v Jerane

s Jankou Baliakovou

Ženský kruh je bezpečný priestor pre prácu na sebe, načerpanie energie, inšpiráciu alebo aj riešenie výzvy, ktorú momentálne v živote máš. Na ženskom kruhu sa napájame na svoje ženské kvality, ako je citlivosť, intuícia a emócie.

Ženský kruh:

 • je priestor vytvorený pre stretnutie žien a ich vzájomnú podporu.
 • je spôsob, ako sa ženy môžu podeliť o svoju ženskú múdrosť, učiť sa od seba navzájom, podporovať, prejaviť podporu a súcit. Ukázať možnosti, ktoré my samé nevidíme.
 • miesto, ktoré ženy vyživuje a podporuje.
 • miesto, kde sa ženy cítia v bezpečí, kde sa môže zdôveriť.
 • miesto, kde môžeš byť sama sebou a prejaviť akúkoľvek emóciu.

 

Môžem prísť na kruh, keď teraz v živote nič nepotrebujem riešiť a nechcem o sebe rozprávať?

Áno. Je to miesto, kde môžeš prísť a načerpať energiu, obohatiť sa, či už budeš aktívne zdieľať alebo len ticho počúvať. Obe formy účasti na ženskom kruhu sú pre teba obohatením a darom.

Je ženský kruh vhodný aj pre mňa?

ÁNO, ženský kruh je vhodný pre každú ženu. Áno, aj pre teba:

 • a je jedno koľko más rokov a čo si zažila.
 • ak nechceš  byť na všetko sama, tužíš sa niekomu zveriť.
 • ak hľadáš podporu a pochopenie.
 • ak ti chýba rozhovor s blízkou dušou.
 • ak chceš v kruhu načerpať liečivú ženskú energiu.
 • ak chceš prebudiť alebo posilniť ženskosť v sebe.

Ako prebieha ženský kruh?

Prídeš a nájdeš si miesto v kruhu medzi ženami. Na kruhu sa stretnú ženy rôznych rolí (matka, manželka, dcéra, babka), bez ohľadu na vek a práve tá rôznorodosť obohacuje celý kruh.

Ženské kruhy sa môžu začínať sprítomnením, meditáciou alebo vizualizáciou. Taktiež je dôležité pripomenúť pravidlá kruhu a otvorí sa téma kruhu. Každá žena sa k téme môže vyjadriť alebo len počúvať. Už len vyslovenie a opísanie svojej životnej situácii má liečivú silu. Každá žena je jedinečná a zdieľaním časti svojho príbehu sa stáva súčasťou kruhu žien, kde sa ženy navzájom inšpirujú, liečia, podporujú a objavujú svoju ženskosť.

Ženský kruh môže byť spojený s intuitívnym tancom, spevom, maľovaním, zážitkovými či relaxačnými technikami. Kruhy sa odvíjajú podľa aktuálnych potrieb žien v skupine. Prejavuje sa tu ženský princíp plynutia.

Záverečné poďakovanie a precítenie vďačnosti, že sme si dovolili byť súčasťou kruhu, za otvorenosť žien a vytvorenie liečivej energie v podobe zdieľania.

Aké sú pravidlá ženského kruhu?

Každá žena sa môže vyjadriť k zdieľaniu inej ženy, ale nehodnotí ho a ani nedáva nevyžiadané rady. Správame sa k sebe s úctou a vedomím, že každá z nás je jedinečná a prežíva svoje výzvy svojim jedinečným spôsobom.

Čo očakávať od ženského kruhu?

 • Tanec. Meditácie. Radosť. Smiech. Slzy. Podporu. Oporu.
 • Prijatie, že taká aká som, som úplne v poriadku.
 • Uvedomenie, že v tom čo prežívam a ako sa cítim, nie som sama.
 • Na ženskom kruhu objavujeme samé seba a taktiež rolu ženy v dnešnej spoločnosti.
 • Učíme sa byť otvorené a úprimne hovoriť o svojich radostiach a starostiach. Objavujeme dary ženstva, aby sme ich s ľahkosťou a pravdivosťou odovzdávali našim dcéram a synom.

Poďme spolu objavovať dary ženstva,
podporovať sa na našej ceste a učiť sa jedna od druhej.


Minimálny počet prihlásených žien je 2.
V prípade ďalších otázok ma kontaktuje na tel. 0917 840 861.
Janka

22 

(cena za stretnutie)