Žena dotyku

Rozvinutá, kultivovaná žena sa stará o svoj dobrý duševný stav, ktorým omýva brehy ľudskej spoločnosti a pomáha napĺňať túžbu po láske.

Kultivácia ženskej energie pre mňa znamená emancipovať sa cez ženskosť, cez jej podstatu – cez iracionálnu inteligenciu.

Intuícia ženy je iba odkazom na nekonečné, a už nie iba intuitívne možnosti jej iracionálnej inteligencie.

Táto inteligencia je v slobodnom, úprimnom prejavení zákonite premenlivá, mimo racionálneho pochopenia.  

Zákon, ktorému prirodzene podlieha, je zákon sebauvedomenia, sebaprijatia, duševného rastu a svedomia. Ak žena takto plynie životom, prirodzene príjma všetko ako krásu prejavenej prítomnosti – či už škaredé, alebo pekné, príjemné, trápne, zaťažujúce,… a potom už stráca pre ňu význam slovo emancipácia.