Žena dotyku

Rozvinutá, kultivovaná žena sa stará o svoj dobrý duševný stav, ktorým omýva brehy ľudskej spoločnosti a pomáha napĺňať túžbu po láske. Kultivácia ženskej energie pre mňa znamená emancipovať sa cez ženskosť, cez jej podstatu – cez iracionálnu inteligenciu. Intuícia ženy je iba odkazom na nekonečné, a už nie iba intuitívne možnosti jej iracionálnej inteligencie. Táto inteligencia … Čítaj ďalej

Fatálna chyba človeka

Ak sa nám v prítomnosti niečo „jasne ujasní“, máme tendenciu tvrdo stáť na svojom,… ako na objektívnom poznaní. Človek by mal v sebe odhaľovať a dešifrovať hmlisté, zhustené, nedobroprajné komunikačné miesta, ktoré však nevznikajú z dôvodu negatívnych, nepríjemných emócií (ako sú hnev, roztrpčenosť, sklamanie, urazenie, dotknutie,… ), ale z dôvodu straty citu a kontaktu počas … Čítaj ďalej

O čom je kurz Žena prítomnosti ∿ Žeprí

Žena prítomnosti je o prebúdzaní hlboko spiacej divokej ženy, tej ženy, ktorá sa zatiaľ realizuje nevedomo, „poza náš chrbát“ a takto sa zákerne premieta do našich dennodenných rolí milenky, priateľky, matky, bádateľky, učiteľky, … a strpčuje mám život. Veľakrát nevieme, čo s ňou. Vyhnať sa nedá, vždy si nájde cestu na povrch a to v tej … Čítaj ďalej

Cieľ a charakteristika Žeprí

Cieľ – uvoľniť sa a otvoriť sa pre svoj rýdzo ženský potenciál.  Charakteristika – intuitívny tanec, hudba, cvičenie fyzické i mentálne a aj rôzne formy relaxácie sú prirodzenou súčasťou tohoto kurzu. Prírodou nám danú schopnosť celistvej regenerácie tela a duše obnovujeme pomocou rôznych praktík týkajúcich sa sebauvedomenia, sebapozorovania a sebaprijatia. Vzájomné zdieľanie a zažívanie radosti, … Čítaj ďalej

Vedomá žena

Intímna dôverná celistvosť. V pondelok 3. 10. 2016 o 18:00 sa v Jerane začína jesenný kurz Žena prítomnosti. O čom bude? O prirodzenej, vedomej žene. Srdečne vás naň pozývam. Som žena a dnes sa to akosi nosí – to, že som žena. Spoločnosť mi už poskytuje priestor, v ktorom sa môžem hľadať a objavovať. Už ma netlačí napĺňať iba konkrétne role, … Čítaj ďalej

Žena snov

V tichu nájdem to, čo hľadám, kľúč od zámku, ktorý nepatrí nijakej bráne ani vánku, iba snu, ktorý vánok odveje.                                             Ponor 29.1.2006 Kto a čo to je žena prítomnosti? Je to žena tu a teraz bez štylizácie, bez póz, v celej svojej nahote prítomného bytia, v ktorom si oblieka a prezlieka šaty od výmyslu vesmíru. … Čítaj ďalej

Žena prítomnosti ∿ Žeprí

Ženy, žienky, dievčatá, možno ste trochu prekvapené, prečo jeden z kurzov chcem venovať otázke ženskosti. Jeden z dôvodov je moje uvedomenie si, že nielen v minulosti, ale aj v dnešnej prítomnosti je otázka ženskej energetickej podstaty znejasňovaná a potlačovaná. Nemá dobrý priestor na rozvoj a sebarealizáciu vo svojej duchovnej hĺbke. Tak sa s vami chcem … Čítaj ďalej