USKUTOČNENÉPOZASTAVENÉ

Milodnaj

Pre ženu a muža novej doby.

Milodnaj je určený pre ženy aj mužov. Ide o zmesicu pohybových zručností a ozdravných praktík pre pochopenie a vyladenie ženy a muža v sebe. Zohľadňuje všetky základné princípy ženskosti a mužskosti – telesné i mentálne.

Ctí jedinečnosť a originalitu každej jednej ženy a každého jedného muža – v bytí i konaní, podporuje ich zachovanie a slobodné prejavovanie, a tak ženám i mužom umožňuje pracovať na sebaporozumení a sebaprijatí, ktoré prispieva k pocitu ich naplnenia.

Oslov ženu a muža vo svojom vnútri,
s úmyslom porozumenia a súladenia.
Vytváraním harmónie
vo vnútri i navonok
rozvíjaj svoje jedinečné danosti.

každý štvrtok

17:30 - 18:50

v Jerane

s Evou a s Tatianou

V našom vnútri sa nachádzajú korene našich vonkajších zmyslov. Tieto „korene“ nazývame aj vnútorné zmysly, ktoré sú prezentované pocitmi, vnemami a poznatkami. Bdelým pozorovaním a preciťovaním tohto „koreňového systému“ sa postupne dostávame do stavu sebauvedomenia, ktorý umožňuje vznik sebareflexie. Pomocou nej naprávame svoje chyby a zisťujeme, že všetko má svoj vývoj i zmysel a že som to ja sám, kto má priamy dosah riadiť to. Týmto spôsobom zlepšujeme kvalitu svojho života.

Obsahom kurzu sú telesné, mentálne a vitálne aktivity metodicky zamerané na naše celostné zdravie. Naše telo má štyri úrovne vzájomného systémového prepojenia, cez tri brány v ňom. Oblasť krku, hrude, brucha a lona. Tieto štyri úrovne v sebe obsahujú fyzickú, mentálnu a energetickú (vitálnu, silovú) zložku. To je priestor, kde sa môžeme pohybovať, obnovovať kontakt a otvárať a zatvárať brány.

30 


„Hodiny s Evkou boli pre mna krásnym pozastavením sa na skoro dve hodiny a kontaktom so sebou, svojim telom.
Veľmi mi vyhovovala štruktúra hodiny, relaxácia, cvičenie, Evkine slová.
Navonok ľahké cvičenie vo mne vždy otvorilo nejakú tému, povytiahlo niečo z môjho vnútra.
Veľmi mi vyhovovalo, že všetko to bolo zamerané na naše telo, učiť sa počúvat svoje telo, jeho signály,
prihovárať sa mu, chrániť si ho, byť k sebe láskavá.
Ďakujem za túto a aj iné aktivity v rámci Jeranu.“

Lydka

Možno by sa Vám páčilo…