USKUTOČNENÉ

Plnokrvná

Retreat otvára témy
o zadržaných výpovediach,
o sile ženskej spolupatričnosti,
o umení rozlišovať a vidieť konflikt ako konštruktívny nástroj zrenia.

Témy, ktorých sa dotkneme:

UMENIE KOMUNIKÁCIE

Telo ako živý domov mojej duše
Duša ako nájomník
Srdce ako kráľ

KORYTO A RIEKA

Princíp premien a celistvosti ženy
Princíp stability a vízie muža
Jazero nebeského nektáru
Zákon rezonancie

Žiť v konzumnej spoločnosti je výzva k tomu,
aby sme si zachovali svoju jedinečnú krásu, slobodu a zmysel pre skutočné hodnoty.

Povedieme ťa do hlbín
sebapoznania a sebauvedomenia
pomocou zážitkových foriem
ako sú tanec, intuitívne cvičenie,
hudba, dotyk,
s cieľom byť v harmónii so sebou a okolím.

27. - 30. jún 2020

Rezidencia Bokšov, Veľká Lodina, www.boksov.sk

Program:

ŠTVRTOK
13:00 Príchod, aklimatizácia
15:30 Otvorenie kurzu, otvorenie témy
16:30 Preladenie
19:00 V e č e r a

PIATOK
8:00 Ranný pohybový blok
9:00 R a ň a j k y
10:00 Predpoludňajší pohybový blok
13:00 O b e d
14:30 Popoludňajší pohybový blok
18:00 V e č e r a
19:30 Večerný program

SOBOTA
8:00 Ranný pohybový blok
9:00 R a ň a j k y
10:00 Predpoludňajší pohybový blok
13:00 O b e d
15:00 Popoludňajší pohybový blok
TaSR – tanečná skupinová relaxácia
tanec – pomalý, mierny, dynamický, plynúci, relaxácia
sebavyjadrenie pomocou mandaly
rozhovor, spätná väzba
tiché preciťovanie
19:00 V e č e r a

NEDEĽA
8:00 Ranný pohybový blok
11:00 R a ň a j k o – o b e d
Záver

Retreat je určený pre ženy a mužov každej vekovej kategórie, ktorým záleží na svojom fyzickom a duševnom zdraví. Ide o spojenie teórie a praxe v rámci zvolenej témy počas štyroch dní. Jeden z týchto dní je realizovaný formou jednodňového retreatu.

Cieľom retreatu je uvedomenie si širších súvislostí prítomnosti a uvedomenie si svojej duchovnej svojprávnosti – slobodnej zodpovednej voľby.

Pobyt sa realizuje v prírode, v blízkosti lesa, potoka, jazera… fyzické, duševné a duchovné cvičenia sa preto môžu prevádzať aj pod holým nebom. Zvolená téma sa na štvrtkovom stretnutí otvorí a nasledujúce dni rozvíja. Nedeľa je čas integrácie, odovzdanosti… 

Strava je vegetariánska.

190 


Už uskutočnené..
Prosíte si byť notifikovaný o podobných aktivitách?
Prihláste sa na odber našich noviniek.

Možno by sa Vám páčilo…