AKTÍVNE

Permanentka 5

Prenosná, výhodná, univerzálna.

Využiteľná pre Milodnaj, TaSR a Jogu plynulého pohybu.

Kedy?   Kde?   S kým?

platná 6 týždňov od prvého vstupu

V prípade nutnosti zatvorenia prevádzky a nemožnosti realizácie kurzov v Jerane
bude permanentka využiteľná pre On-line vstupy.

30 

(5 vstupov)