Aktivity

Kurzy v Jerane

Pohyb a dych bez pravidiel, plný zážitkov zdravia, sily a originality,
privádzajúci človeka k jeho jedinečnosti.


Retreaty

Zážitkové semináre zamerané na kultiváciu ženskej energie.

Vyvinula ich zakladateľka centra Eva Kubincová v roku 2009 pod názvom Žena prítomností ∿ ŽEPRÍ. 
Odvtedy prebiehali v Jerane – centre osobného rozvoja a sebapoznania na pravidelnej báze –
ako priebežné (raz týždenne), jednodňové či víkendové retreaty, organizované niekoľkokrát do roka.

Súčasnosť prináša novú, obsažnejšiu formu retreatov pod názvom MILODNAJ, určenú pre ženy a mužov novej doby.


Individuálne stretnutie


Online stretnutia

Ozvena – priestor Jeranu pre online stretávanie a zdieľanie v duchu Žeprí na vopred zadanú tému.
Ozvena je aj na facebooku.

Spájame sa prostredníctvom platformy Zoom a trávime čas spoločne na danú tému.
Pripojenie na Zoom – zoom.us/j/7546616968

Téma stretnutia je známa vopred a je pokojnou výzvou zahĺbiť sa a precítiť tému v sebe.
Čo to v nás otvára a kam nás to vedie? Dnes, zajtra…

Pri stretnutí na to nadviažeme, zdieľame, vnímame, čo sa rozbaľuje v ostatných…
a otvára sa pred nami priestor plný cítenia a zážitkov… Ďalej rozjímame, zdieľame… i tancujeme…
a keď sa lúčime, bývame tak ponorení, že téma v nás žije a rozbaľuje sa ďalej…

Takáto je Ozvena… otvorená aj pre teba.