.

Pohyb inak

Pohyb a dych bez pravidiel, plný zážitkov zdravia, sily a originality, privádzajúci človeka k jeho jedinečnosti.

Individuálne stretnutie

Retreaty

Zážitkové semináre (retreaty) zamerané na kultiváciu ženskej energie vyvinula zakladateľka centra Eva Kubincová v roku 2009 pod názvom Žena prítomností ∿ ŽEPRÍ. Odvtedy prebiehali v Jerane – centre osobného rozvoja a sebapoznania na pravidelnej báze – ako priebežné (raz týždenne), jednodňové či víkendové retreaty, organizované niekoľkokrát do roka.

Súčasnosť prináša novú, obsažnejšiu formu retreatov pod názvom MILODNAJ, určenú pre ženy a mužov novej doby.
História retreatov